vineri, 15 septembrie 2017

Despre Școala Primară ”Ilie Grămadă” Zaharești...Școala Poporală din Zaharești a fost deschisă  în octombrie 1890, iar director a fost numit  Vasile Slușanschi. Până la această dată locuitorii satului  nu au învățat carte.
Între anii 1893-1897 urmează cursurile Școlii Poporale din Zaharești Ion Grămadă (3 ianuarie 1886 - 27 august 1917) ”eroul de la Cireșoaia”,  care prin moartea lui de viteaz l-a făcut pe istoricul Nicolae Iorga să spună despre el ”că între toți tinerii din țărisoara lui (Bucovina) nu era unul care să îl întreacă și că el era ”un scriitor de chemare”.
În anul 1902 funcționa Școala cu două clase.  Erau înscriși obligatoriu 139 elevi și frecventau regulat 129 elevi.  Până în anul 1905 școala a funcționat un timp în localul propriu, apoi din cauza igrasiei a funcționat în casa lui Vasile Tomoiagă, într-o casă boierească și apoi în casa lui Costan Grămadă.
La 25 septembrie 1905 s-a inaugurat noua clădire făcută din cărămidă. Ea a fost predată de către inginerul Karl Muller  directorul școlii Eugen Avram spre folosință.
Pentru perioada 1913 - 1945 nu avem date deoarece, în timpul celui de al doilea război mondial arhiva școlii și materialul didactic a fost distrus cu desăvârșire. La 18 ianuarie 1934 s-a înființat o școală în cătunul Pârâul Vătafului din cauza depărtării copiilor de această școală.
Din anul 1924 funcționează 7 clase, iar primul examen de absolvire are loc la 15 iunie 1927.  Între anii 1924-1948 școala a funcționat cu 7 clase elementare. Între anii 1949-1960 funcționează doar ciclul primar, iar din anul 1961 funcționează cu 7 și apoi cu 8 clase.
În anul 1963 s-a dat în folosință aripa nouă cu patru mari săli de clasă și o sală pentru material didactic. Pe băncile școlii din Zaharești au învățat doctor în istorie Ion Grămadă (1886-1917),  profesorul universitar doctor Nicolae Grămadă, profesorul universitar doctor Ilie Grămadă, fost director al Teatrului Național ”Vasile Alecsandri” Iași. Satului și școlii îi fac  cinste ingineri, profesori și învățători, medici, militari și absolvenți ai diferitelor licee de specialitate.

1890-1896 Vasile Slușanschi 
1896-1903 Alexius Cicaliac 
1903-1904 Modest Buliga
1904-1913 Eugen Avram
1913-1918 Arsenie Obreja
1918-1921 Nicu Cojocaru
1921-1930 Ștefan Teodorescu 
1930-1946 Constantin Bocănețu
1946-1958 Ion Corduban 
1950-1959 Lazăr Franciuc 
1959-1967 Țurcanu Paraschiva
1967-1974 Nistor Sava
1974-1978 Aspazia Danciu
1978-1986 Liviu Papuc
1986-1990 Zenovia Socoliuc
1990-1992 Liviu Papuc
1992-2000 Constantin Gaube
2000-2001 Cornelia Boboc
2001-2002 Dorina Fărtăiș (numai învățământ primar)

Începând cu anul 2002 Școala Zaharești își pierde personalitatea juridică, devine structură și trece sub coordonarea Școlii Gimnaziale Stroiești în timpul directoratului domnului Aurel Coroamă. În prezent funcționează cu două clase simultane ( pregătitoare, a II-a, a III-a/ I, a IV-a), iar în interiorul clădirii este amenajată Grădinița cu Program Normal Zaharești cu o grupă combinată. 
Titulatura actuală a școlii este Școala Primară ”Ilie Grămadă” Zaharești, dedicată profesorului zahareștean Ilie Grămadă.

Cadrele didactice ale școlii sunt:
Coordonator prof.înv,primar Foca Brândușa
Prof.înv.preșcolar Muscă Gabriela
Prof.înv.primar Rusu Toader